...
ropam

Wszystko co powinieneś wiedzieć o straży pożarnej

straż pożarna 998

Straż pożarna stanowi nieocenioną pomoc nie tylko w przypadku zaprószenia ognia. Strażacy pomagają również przy wypadkach czy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Jak wygląda struktura organizacyjna straży pożarnej w Polsce? Kiedy i jak wezwać służby?

Jak wygląda struktura organizacyjna straży pożarnej w Polsce? 

W wielu krajach, w tym w UE straż pożarna składa się z jednostek zawodowych oraz społecznych (w Polsce podział ten jest regulowany przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy). Dodatkowo niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza przemysłowo-produkcyjne organizują własne jednostki, które pozostają na miejscu. 

Rodzaje jednostek straży pożarnej w Polsce

W Polsce struktura straży pożarnej składa się z kilku podmiotów:

 1. PSP (Państwowa Straż Pożarna).
 2. OSP (Ochotnicza Straż Pożarna).

a). Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (jako jedna z podjednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). 

b). Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stowarzyszenie zrzeszające wszystkie OSP w kraju). 

 1. ZSP (Zakładowa Straż Pożarna). 
 2. LSP (Lotniskowa Straż Pożarna). 
 3. WSP (Wojskowa Straż Pożarna). 
 4. Portowa Straż Pożarna „Florian”.

Kiedy należy wezwać straż pożarną?

Straż pożarną należy wezwać, gdy istnieje bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie utraty zdrowia, lub życia w związku z wystąpieniem pożaru, lub klęski żywiołowej. Należy ją również wezwać, gdy widzimy, że coś się pali. Warto pamiętać, że Straż Pożarna pomoże jednak nie tylko w przypadku zaprószenia ognia, ale również w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. 

Określonymi zadaniami straży pożarnej jest niesienie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia niespowodowanego przestępczością. Można wymienić 9 przypadków, kiedy wezwanie jej jest koniecznością:

 1. Pożar budynków, pojazdów, mienia, obszarów ziemnych, traw. 
 2. Wypadek w ruchu lądowym (drogowy, kolejowy). 
 3. Awarie budowlane, w tym awarie chemiczne. 
 4. Wystąpienie skutków klęsk żywiołowych (pozostałości po nawałnicach, gradzie czy powodzi). 
 5. Zaklinowanie ludzi oraz zwierząt w trudno dostępnych miejscach. 
 6. Zagrożenie powiązane z niebezpiecznymi owadami (np. gniazdo os lub szerszeni), które bezpośrednio zagraża bytności ludzi. 
 7. Podtopienia budynków mieszkalnych i obiektów publicznych. 
 8. Otwieranie niedostępnych pomieszczeń. 
 9. Zagrożenie związane z bezpieczeństwem wodnym. 

Wśród wymienionych zagrożeń mogących stanowić podstawę do wezwania straży pożarnej, należy uwzględnić przypadki, które bezpośrednio nie zagrażają ludziom, zwierzętom czy mieniu. Gdy człowiek może samodzielnie poradzić sobie z daną niedogodnością (np. zalaną piwnicą) i nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia, w takich przypadkach warto zrezygnować ze wzywania służb, ponieważ może jednocześnie wydarzyć się sytuacja, która będzie rzeczywiście wymagać użycia profesjonalnego sprzętu. 

Co powiedzieć dzwoniąc na straż?

Po odebraniu połączenia przez dyspozytora należy udzielić zwięzłych i rzeczowych informacji, które pozwolą na szybsze dotarcie służb we wskazane miejsce. Trzeba się przedstawić, a następnie krótko opisać wydarzenie, którego jest się świadkiem, wraz z dokładnym wskazaniem miejsca. Dyspozytor może pytać o dodatkowe informacje, gdy okażą się niezbędne do zorganizowania całej akcji ratowniczej. Nie wolno się rozłączyć i należy wykonywać polecenia operatora. Gdy sytuacja się pogorszy, należy to jak najszybciej przekazać drugiej osobie. Operator wskaże szacowany czas przyjazdu służb i poinformuje, co należy robić w oczekiwaniu na akcję. 

Ile może Cię kosztować nieuzasadnione wezwanie straży pożarnej?

Bezpodstawne wybieranie jakiegokolwiek numeru ratunkowego grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Należy pamiętać, że blokowanie linii może sprawić, że osoba, która rzeczywiście wymaga pomocy, nie otrzyma jej lub otrzyma ją zbyt późno. To bardzo duża odpowiedzialność, dlatego numer ratunkowy należy wybierać wyłącznie, gdy istnieją ku temu powody. W świetle polskiego prawa za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych kodeks wykroczeń wskazuje  karę aresztu, ograniczenia wolności i grzywnę do 1500 zł. Co więcej, sprawca całego wykroczenia może zostać obciążony kosztami organizacji akcji ratunkowej, a ta jest o wiele wyższa. 

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.