...
ropam

W jakich budynkach należy stosować oddymianie?

oddymianie

Systemy oddymiania budynków służą wyprowadzeniu trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Dzięki nim możliwe jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Kiedy systemy oddymiania są prawnie wymagane i jak działają takie systemy? Te kwestie postaramy się przybliżyć.

Oddymianie budynków – kiedy systemy oddymiania są obowiązkowe 

Kiedy stosuje się oddymianie? Urządzenia zapobiegające zadymieniu, a także odprowadzające dym powinny być zastosowane na klatkach schodowych obudowanych i zabudowanych drzwiami. Dotyczy to budynków do 12 metrów zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli przeznaczoną dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponadto obowiązek ten dotyczy budynków o wysokości od 12 do 25 metrów z wyjątkiem należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Konieczność montażu systemów oddymiania jest także w budynkach o wysokości do 25 m nad poziom terenu, zawierających strefę pożarową produkcyjno-magazynową o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2. Należy wiedzieć, że systemy oddymiania budynków na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych konieczne są także w budynkach o wysokości od 25 do 55 metrów w strefach dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, a także tych o wysokości ponad 55 metrów w strefach mieszkalnych, a ponadto budynkach o wysokości od 25 do 55 m w strefach pożarowych produkcyjno-magazynowych.     

Oddymianie – zasada działania systemu

Jak działa system oddymiania? Warto wiedzieć, że system oddymiania grawitacyjnego działa zgodnie z fizyką ogrzanego powietrza oraz dymu. W takich instalacjach wykorzystywany jest efekt przeciągu i muszą być one tak zaprojektowane i rozmieszczone, by chronić drogi ewakuacji. Wentylacja przeciwpożarowa mechaniczna gwarantuje wsparcie dla naturalnego systemu okien i klap oddymiających. Stosowane są wentylatory sterowane przez system oddymiania. Dzięki temu można szybciej wyprowadzić zadymione powietrze poza budynek. Elektroniczne sterowanie działa przy pierwszych oznakach zagrożenia pożarowego. Każdy system oddymiania uruchamia się w momencie wybuchu pożaru. Wówczas następuje automatyczne otwarcie klap dymowych, które znajdują się na dachu lub fasadzie budynku bądź też okien wyposażonych w napęd. System oddymiania uruchamia się po sygnale przesłanym przez czujki dymowe, przycisk oddymiania lub zewnętrzne urządzenia wyzwalające. Warto wiedzieć, że system klap działa w połączeniu z otworami napowietrzającymi, które są umieszczone w dolnych partiach budynku. Dla ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu montowane są także kurtyny dymowe. Dzięki centrali zarządzającej cały system oddymiania budynku może działać bez zarzutu.       

Szyb windowy a oddymianie – co warto wiedzieć? 

Wiele osób zastanawia się, czy szyb windowy musi być oddymiany? Oczywiście w szybie windowym powinien być zainstalowany system oddymiania, jednak nie powinien to być tradycyjny system. Powinien być on wyposażony w system zasysający. Czujka zasysająca służy do detekcji dymu i wysyła sygnał do centrali. Warto wiedzieć, że najbardziej zaawansowany system oddymiania szybów to LSC. Stale kontroluje powietrze pod kątem koncentracji szkodliwych gazów. Centrala oddymiania znajduje się na zewnątrz szybu windowego i jest połączona z systemem rurek do stałego zasysania powietrza. W ramach tego systemu w górnej części szybu windowego znajdują się klapy dymowe lub okna oddymiające. Gdy system wykryje dym automatycznie się otwierają, aby możliwe było usunięcie szkodliwych gazów. Czujniki dymu znajdują się też na klatce schodowej. System jest niemal niezawodny ze względu na to, że wszystkie linie pożarowe i ich okablowanie są stale kontrolowane. System LSC można zintegrować z centralami systemu sygnalizacji pożaru SAP. Można też dokładnie zlokalizować miejsce, w którym powstało zakłócenie lub alarm. Istotne znaczenie ma fakt, że dzięki połączeniu systemu oddymiania szybów i systemu oddymiania klatki schodowej szansa na przeżycie osób znajdujących się w płonącym budynku wzrasta o połowę. System powoduje skierowanie urządzenia do najbliższego miejsca ewakuacyjnego. Sygnał alarmu w przypadku zintegrowanego systemu zostaje przekazany do mechanizmu windy nawet wtedy, gdy pożar zlokalizowany jest poza szybem windowym. Dzięki temu możliwa jest szybka ewakuacja.                

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.