ropam

SZKOLENIE: CNBOP-PIB dla konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

szkolenie CNBOP
TERMIN SZKOLENIA: 29-30.11.2021 r.

INFORMACJE OGÓLNE:

Koordynator szkolenia:  
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja: 
Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Opis:

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Uczestnikom szkolenia on-line na Platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia:


Zgłoszenia dla 1 osoby

1 600,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
  • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY – BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie SSP konserwatorzy.
  4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
  5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
  6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
fermax
DNT