...
ropam

Jak wygląda i przebiega serwis ppoż ?

serwis ppoż

Serwis PPOŻ

Począwszy od ćwiczeń przeciwpożarowych przeprowadzanych w szkołach po ewakuacje w firmach alarmy optyczno-aktustyczne są często najważniejszym wskaźnikiem zagrożenia pożarowego i sygnałem do wszczęcia procedur ewakuacyjnych. W związku z tym, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa całemu personelowi budynku i gościom, systemy sygnalizacji pożaru muszą być odpowiednio konserwowane i poddawane regularnej kontroli wykonywanej przez profesjonalny serwis PPOŻ.

Regularne przeglądy i testy instalacji ppoż są niezbędne, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi aktualnymi przepisami oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Systematyczne wykonywanie przeglądów może również ujawnić obszary systemu sygnalizacji, które wymagają naprawy lub wymiany.

Dodatkowo przeprowadzanie odpowiedniej konserwacji instalacji ppoż jest jednym z wymogów firm ubezpieczeniowych. 

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, a także dla utrzymania integralności fizycznych aktywów przedsiębiorstwa. Co dokładnie dzieje się podczas przeglądu systemu przeciwpożarowego?

Co musisz wiedzieć o serwisie ppoż

Konserwacja systemu pożarowego powinna być jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w obiekcie. Pamiętaj, że czas i chwilowe zakłócenia spowodowane procedurą przeglądu systemu pożarowego są niczym w porównaniu z konsekwencjami nieprawidłowego działania systemu podczas sytuacji awaryjnej.

Aby być lepiej przygotowanym do przeglądu systemu pożarowego powinieneś wiedzieć:

 • Co dzieje się podczas serwisu?
 • Ile trwa przegląd?
 • Co powinni wiedzieć pracownicy?
 • Jak często należy przeprowadzać serwis ?

Co dzieje się podczas testu i serwisu ppoż?

Pierwszym krokiem, który ma miejsce podczas każdego przeglądu, zanim technicy ochrony przeciwpożarowej wejdą do obiektu, jest poinformowanie lokalnej jednostki  straży pożarnej.

Na miejscu technicy przeprowadzą testy, aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu działają poprawnie. Począwszy od paneli przeciwpożarowych i sygnalizatorów po drzwi przeciwpożarowe, klapy odcinające i windy.

Mówiąc dokładniej, elementy do sprawdzenia i przetestowania obejmują:

 • Czujniki dymu i ciepła
 • Sygnalizatory 
 • Akumulatory
 • Moduły wejść/wyjść
 • Czujniki przepływu, zawory kontrolne, presostaty
 • Drzwi oddzielenia pożarowego, bramy napowietrzające, klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych
 • Inne nadzorowane lub sterowane przez system pożarowy urządzenia.

Przeprowadzenie odpowiednich testów zapewni spełnienie wszystkich norm i pomoże zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą zagrozić działaniu komponentów w całym systemie. 

Ile czasu trwa przegląd systemu pożarowego?

Proces przeglądu zależy od wielkości i poziomu skomplikowania danego obiektu dlatego konserwacja mniejszych systemów na zamkniętym obszarze może zająć zaledwie godzinę, podczas gdy w przypadku większych obiektów z wieloma budynkami i złożonymi systemami może to potrwać nawet kilka dni.

Podczas przeprowadzania przeglądów i testów nie należy się spieszyć a wszystkie czynności muszą być przeprowadzane dokładnie.

Co pracownicy muszą wiedzieć o prowadzonym przeglądzie i testach ?

Przede wszystkim wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z procedurami ćwiczeń przeciwpożarowych i być świadomi, że w budynku będą przeprowadzane  testy. Po drugie w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu jakiegokolwiek elementu systemu pożarowego powinni zgłosić to technikowi wykonującemu przegląd. 

Jak często należy przeprowadzać testy i serwis instalacji ppoż ?

Regularne inspekcje systemów przeciwpożarowych są ważną częścią bezpiecznego utrzymania obiektu zgodnego z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami firm ubezpieczeniowych. Każdego roku technicy ochrony przeciwpożarowej powinni testować centrale sygnalizacji pożarowej, urządzenia inicjujące, sprzęt łączności alarmowej i sygnalizatory.

Dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy

Alarmy przeciwpożarowe są często najbardziej skutecznym i natychmiastowym sposobem, aby poinformować wszystkie osoby w budynku, że pojawiło się zagrożenie i muszą się ewakuować. Systemy sygnalizacji pożaru ratują życie i powinny być regularnie konserwowane, aby zapewnić ich stałą niezawodność i prawidłowe działanie.

Przeglądy systemów ppoż powinny być przeprowadzane przez techników bezpieczeństwa pożarowego, którzy podczas czynności muszą dodatkowo zaktualizować oznakowanie urządzeń oraz przygotować dokładny raport z przeprowadzonych działa 

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.