...
ropam

Jak dostosować klatki schodowe do aktualnych przepisów pożarowych?

przepisy ppoż na klatce schodowej, zewnętrzna klatka schodowa przepisy, klatka schodowa warunki techniczne

Klatka schodowa to podstawowy element budynków mieszkalnych i użytkowych. Jednak w razie wybuchu pożaru, to również niekiedy jedyna droga ucieczki. Z tego powodu powinny być ona dostosowana do przepisów ppoż. Jak więc dostosować klatkę do tych wymogów?

Czego się dowiesz:

 • Jakie warunki techniczne powinna spełniać klatka schodowa
 • Co powinien zawierać system oddymiana klatki schodowej
 • Przepisy ppoż dotyczące zewnętrznych klatek schodowych

Jakie przepisy ppoż powinna spełniać klatka schodowa?

Klatka schodowa będąca również niekiedy jedyną drogą ewakuacji powinna być dostosowana do wysokości budynku. Dodatkowo powinna zawierać strefą przeciwpożarową oraz mieć zamontowany system oddymiania.

Dzięki zastosowaniu tych elementów nie dojdzie do przepełniania, co umożliwi sprawne przemieszczanie się ludzi.

Warunki techniczne i środki wymagane w klatkach schodowych

Klatki schodowe i korytarze powinny być chronione przed wysoką temperaturą oraz dymem, które uniemożliwiają przemieszczanie się ludzi.

Dlatego te powinny być wyposażone w systemy oddymiania, takie jak:

 • Wentylacja oddymiająca
 • System kontroli dymu i ciepła
 • Oczyszczacze z dymu
 • Systemu zabezpieczające drogi ewakuacyjne

 

Przepisy ppoż dotyczące zewnętrznych klatek schodowych

Warunki techniczno-budowlane jasno określają wymagania dotyczące wydzielania klatek schodowych. Te mogą się różnić wielkością lub zastosowanym systemem oddymiania.

Jednak w jakich budynkach należy bezwzględnie je instalować?

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji powinny znaleźć się w:

 • Budynkach niskich ZL II
 • Budynkach średniowysokich ZL I, II, III, V
 • Budynkach o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 Mj/m2

Przepisy ppoż dotyczące klatek

Poniżej znajdziesz wytyczne w kwestii projektowania klatek schodowych dostosowanych do przepisów ppoż:

 • Klatki powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w systemy zapobiegające zadymieniu lub usuwające dym z pomieszczenia.
 • W budynkach wysokich i wysokościowych należy zapewnić możliwość ewakuacji do minimum dwóch klatek schodowych.
 • Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.
 • Ściany i strony stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z 216.
 • Biegi, spoczniki i pochylnie powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać określoną klasę odporności ogniowej.
 • Wyjście z klatki schodowej powinno prowadzić na zewnątrz budynku bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej.

Wszystkie przepisy ppoż dotyczące klatki schodowej można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych.

 

Podsumowanie

Klatka schodowa to niekiedy jedyne bezpieczne wyjście z zagrożonego budynku. Dlatego powinno być ono jak najlepiej dostosowane do zapewniania bezpieczeństwa ludzi.

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.