...
ropam

Ochrona przeciwpożarowa centrów danych – „Szybko rozwijający się rynek” według Electrosafe Sp. zo.o.

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach data center

Portal i-bezpiecznie.pl rozmawia z Radosławem Musiałem – CEO w Electrosafe, na temat potrzeby ochrony przeciwpożarowej centrów danych. 

(I-B): Czy centra danych są rosnącym rynkiem dla Electrosafe w skali globalnej?

Radosław Musiał (RM): Absolutnie tak, obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie danych, na całym świecie, co znalazło odzwierciedlenie w fakcie, że centra danych należą do najszybciej rozwijających się podsektorów światowego rynku nieruchomości.

Według ResearchandMarkets.com w latach 2019-2025 łączna wartość inwestycji w centra danych ma wzrosnąć o prawie 90%.

Ochrona tych obiektów z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego stanie się jeszcze bardziej kluczowa dla globalnego wzrostu, co oznacza, że firmy takie jak Electrosafe mają do odegrania ważną rolę w dostarczaniu kompleksowych i dedykowanych rozwiązań. 

Radosław Musiał CEO Electrosafe
Radosław Musiał, CEO Electrosafe Sp. zo.o.

(I-B): Czy podejście różni się w zależności od rodzaju centrum danych lub od tego, kto jest odpowiedzialny za obiekt?

RM: Współpracujemy z kilkoma różnymi typami klientów centrów danych, ale zazwyczaj można je podzielić na trzy kategorie: rozproszone centra danych z wieloma różnymi najemcami, globalni gracze w chmurze oraz przedsiębiorstwa posiadające własne małe ośrodki danych.

Choć na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać inaczej, wymagania stawiane w stosunku do oferowanych przez Electrosafe rozwiązań i doświadczenia są w rzeczywistości bardzo podobne.

Zarządzanie projektem i integracja są niezbędne do utrzymania normalnej działalności w tych lokalizacjach.

W przypadku wielu największych inwestorów, w tym tych, którzy prowadzą rozproszone centra danych i międzynarodowych firm oferujących rozwiązania w chmurze, współpraca z dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych nie zawsze opiera się na dostarczaniu innowacyjnych produktów, a bardziej na osiągnięciu odpowiedniej wydajności podczas i po wdrożeniu.

Dzieje się tak dlatego, że znormalizowany projekt centrum danych wymaga stosowania określonych, sprawdzonych rozwiązań a formuła ta musi być powielana we wszystkich centrach danych.

(I-B): Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla centrów danych?

RM: Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w Data Center w mniejszym stopniu polega na dostarczeniu produktu lub grupy produktów, a bardziej na zapewnieniu, że inżynierowie ds. bezpieczeństwa pożarowego posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie zarządzania projektami związanymi z integracją rozwiązań ochrony przeciwpożarowej z technologią i utrzymania określonych standardów zamawiającego. Niezwykle istotne jest aby partnerzy mogli zapewnić globalny zasięg działania, niezbędny do obsługi, konsultacji i realizacji projektów w różnych lokalizacjach.

Electrosafe posiada wymagane doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa aby być kluczowym partnerem dla klientów z rynku Data Center.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zarządzanie danymi i budowie centrów danych, powołaliśmy komórkę  ds. bezpieczeństwa pożarowego Data Center, która zapewnia skuteczną wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami dot. bezpieczeństwa.

W skład komórki ds. bezpieczeństwa pożarowego Data Center wchodzą inżynierowie Electrosafe, zewnętrzni eksperci branżowi oraz przedstawiciele firm z branży Data Center.

zabezpieczenie pożarowe serwerowni

(I-B): Jak takie zarządzanie projektami wygląda w praktyce?

RM: Jednym z przykładów konieczności posiadania zdolności zarządzania projektami przy dostarczaniu rozwiązań zabezpieczeń pożarowych ( ppoż )  dla centrów danych jest inwestycja prowadzona przez Electrosafe na terenie Niemiec. Zadanie polega na lokalnej i kompleksowej obsłudze, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla jednego z wiodących dostawców usług rozwiązań chmurowych w tym regionie.

Electrosafe jest partnerem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla tego klienta od 2018 roku, a współpracą kieruje zespół z Frankfurtu. Za pośrednictwem jednego kontraktu byliśmy w stanie zapewnić kompleksowe zarządzanie projektami na regionalnym rynku, co pozwoliło na lepszą komunikację z klientami naszego zleceniodawcy. Możliwość zapewnienia regionalnej infrastruktury wspierającej projekty klienta oznacza, że jesteśmy dobrze przygotowani do zwiększenia skali współpracy i wspomagania ambitnych planów wzrostu inwestora.

Regionalna struktura obsługi kontrahenta pozwoliła na spójne przygotowywanie ofert oraz przeprowadzenie konsultacje w zakresie realizacji inwestycji.

Zapewniła również efektywny transfer wiedzy w całym regionie, przy minimalnym zaangażowaniu klienta. Zespół Electrosafe doskonale rozumie wymagania tego sektora oraz posiada praktyczne doświadczenie w zakresie oferowanych rozwiązań przeciwpożarowych.

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.