...
siemens

Siemens

Siemens AG jest globalnym liderem technologicznym, który łączy świat cyfrowy z fizycznym, oferując dzięki temu liczne korzyści swoim klientom oraz całemu społeczeństwu. Spółka koncentruje swoje działania na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, zdecentralizowanych systemach energetycznych, automatyzacji i cyfryzacji przemysłu przetwórczego i produkcyjnego, a także na inteligentnych rozwiązaniach mobilnych dla branży transportu drogowego i kolejowego.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.