ropam

Gdzie znaleźć wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy?

pierwsza pomoc

Gdzie znaleźć zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Ile ważny jest certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy? Co właściwie obejmuje kurs pierwszej pomocy? Szukasz odpowiedzi na powyższe pytania? Zapraszamy do lektury już teraz!

Co to jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Jaka jest data ważności certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej? W jaki sposób można przedłużyć ważność dokumentu? Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Czy jest dostępny jakiś wzór certyfikatu? Szczegóły na temat zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy znajdziesz w niniejszym artykule. 

Co to jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy?

Interesuje Cię zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Potrzebujesz tego rodzaju dokumentu? Najlepszym rozwiązaniem jest pobranie wzoru. Taki certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy do pobrania i wypełnienia jest dostępny online. Czym właściwie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy?

Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy to zaświadczenie, którego celem jest potwierdzenie, że dana osoba ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i pozytywnie zaliczyła końcowy egzamin. Zaświadczenie świadczy o tym, że osoba ta ma nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną i tym samym jest gotowa, aby udzielać pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Każde zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy powinno zawierać informacje na temat rodzaju szkolenia oraz tego, jaki zakres materiału został przyswojony przez osobę, która ten certyfikat otrzymała. Ponadto w dokumencie muszą znaleźć się dane szkolącego podmiotu. To bardzo ważne, ponieważ ułatwia ewentualne zweryfikowanie, czy kurs był autentyczny. 

Ile ważne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu?

Z reguły certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy ważny jest przez dwa lub trzy lata od dnia, w którym został zaliczony pozytywnie egzamin. Informacje na temat ważności zaświadczenia określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.03.2007 roku.

W przypadku aktów prawnych te z kolei informują o tym, że zaświadczenie oraz tytuł ratownika są ważne 3 lata od zaliczenia egzaminu ostatecznego i wydania stosownego dokumentu. Zależy Ci na tym, aby zachować ważność swoich certyfikatów? W takiej sytuacji należy odbyć tak zwaną recertyfikację – w okresie 3 lat. Osoby pracujące w placówkach, w których opiekują się dziećmi, otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy ważny 2 lata.

Jakie zagadnienia porusza się podczas kursu pierwszej pomocy?

Jakie zagadnienia obejmuje kurs pierwszej pomocy? Informacje na ten temat znajdziesz oczywiście na stronie wybranego kursu. Z reguły jednak w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych porusza się takie zagadnienia, jak te, które wiążą się ze sprawami prawnymi udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto na liście znajdują się zasady prawidłowego mechanizmu, związanego z oceną sytuacji, zasady zabezpieczania danego miejsca zdarzenia, prawidłowej oceny stanu poszkodowanego czy przeprowadzania kontroli wszystkich czynności życiowych. Ponadto kursanci poznają zasady wzywania wszelkich służb ratunkowych, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania oparzeń i ran, przeprowadzania ewakuacji, a także reagowania na atak serca, krwotok, zakrztuszenie się, omdlenie czy padaczkę.

W części praktycznej natomiast kursanci uczą się opatrywać rany, urazy, przeprowadzać resuscytację, układać poszkodowanego w odpowiednie pozycje czy jak używać defibrylatora.

Pamiętaj, że każde zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy musi zawierać dokładne informacje na temat tego, jaką wiedzę kursanci zdobyli podczas szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych można uzyskać wiedzę, która z pewnością przyda się po ukończeniu szkolenia. Czasami umiejętności i wiedza z zakresu pierwszej pomocy mogą przydać się na prawdę w najmniej oczekiwanym momencie. 

W dodatku może od tego zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. Z tego powodu każdy powinien zapisać się na kurs, na którym omawiane jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Niestety, wciąż wiele osób boi się, że udzielając pomocy poszkodowanemu mogłoby przyczynić się do pogorszenia jego zdrowia.

W praktyce jednak wielu specjalistów jest zgodny, że działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przynoszą zazwyczaj wiele dobrego, a odpowiednio kurs pierwszej pomocy przedmedycznej znacznie zwiększa szanse na to, że pomoc zostanie udzielona w prawidłowy sposób. Dodatkowo wspomniany certyfikat o odbyciu szkolenia może się przydać w pracy, szczególnie że coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na to, czy kandydat do pracy ma ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Skoro więc można się na niego łatwo zapisać, to błędem byłoby z tego nie skorzystać.

fermax
DNT