...
ropam

Co to są drzwi przeciwpożarowe?

drzwi przeciwpożarowe

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użytku publicznego jest konieczne. Stosowane są w nich drzwi przeciwpożarowe. Warto dowiedzieć się czym się charakteryzują, a także jak działają i czy można je nazwać urządzeniem przeciwpożarowym. Jaki jest koszt takiego rozwiązania i gdzie będzie niezbędne?

Czym charakteryzują się drzwi przeciwpożarowe? 

Warto wiedzieć, że drzwi przeciwpożarowe służą usprawnieniu ewakuacji z budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale, urzędy, centra handlowe w przypadku zagrożenia pożarem, a także jego wystąpienia. Ponadto mogą opóźniać rozprzestrzenianie się pożaru i pozwolić na uratowanie części dobytku czy też ułatwić gaszenie pożaru jednostkom straży pożarnej. Zatem wpisują się w systemy przeciwpożarowe. O konieczności ich zastosowania mówią Warunki Techniczne ujęte w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r. określające wymagane klasy ogniowe budynku, które determinują konieczność zastosowania konstrukcji przeciwpożarowych. Drzwi przeciwpożarowe charakteryzuje wysoka wytrzymałość na działanie temperatury oraz uszkodzenia. Powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia przez określony czas. Rozprzestrzenianiu się dymu mogą zapobiec stosowane progi i listwy. Takie drzwi chronią osoby przebywające w budynku i zapewniają im dodatkowy czas na ewakuację. Powinny posiadać określone certyfikaty, które świadczą o ich odporności ogniowej, właściwości okuć, uszczelnień i przeszkleń, obecności funkcji automatycznego zamykania, bezpieczeństwie użytkowania. Firma produkująca takie drzwi musi uzyskać certyfikat i jest to możliwe dzięki cyklicznym badaniom oraz audytom przeprowadzanym przez uprawnione instytuty techniki budowlanej. Drzwi przeciwpożarowe najczęściej wykonywane są ze stali lub aluminium. Warto wiedzieć, że mogą być też wyposażone w przeszklenia. Mogą mieć klasę odporności ogniowej od EI 15 do EI 120, co oznacza, że mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia na czas od 15 minut do nawet 120 minut. Jeżeli w certyfikacie znajduje się litera C to drzwi są samozamykające się. Z kolei gdy posiadają oznaczenie S – są dymoszczelne.          

Czy drzwi przeciwpożarowe muszą być zamknięte? 

Wiele osób zastanawia się, czy drzwi przeciwpożarowe muszą być zamknięte? Otóż nie ma takiego wymogu, natomiast powinny być wyposażone w system zapewniający ich samoczynne zamknięcie w razie pożaru w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. O tym mówi § 240 ust. 6 Warunków Technicznych w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. Co więcej, przepisy zakazują blokowania drzwi w sposób, który uniemożliwia ich samoczynne zamknięcie się w przypadku wystąpienia pożaru. 

  
Jak działają drzwi przeciwpożarowe? 

Z powyższych przepisów już wiesz, że drzwi pożarowe mogą być użytkowane na co dzień, jednak ich rolą jest przede wszystkim odcięcie części budynku od źródła pożaru w przypadku jego wystąpienia. Jak działają drzwi przeciwpożarowe? Wyposażone są w zamek z mechanizmem zapadkowo-zasuwkowym. Posiadają też klamkę na długim szyldzie. Dodatkowo drzwi mogą zostać wyposażone w specjalny antypaniczny system otwierania, który zadziała pod wpływem nacisku ułatwiając szybką ewakuację, np. osób z niepełnosprawnością czy starszych.  

  
Ile kosztują drzwi przeciwpożarowe? 

Budynek użytku publicznego musi być wyposażony w drzwi przeciwpożarowe, jednak co ciekawe można je zastosować także w budynku prywatnym. Ile kosztują drzwi przeciwpożarowe? Na cenę drzwi wpływa użyty materiał, zastosowane dodatkowe elementy, a także ich odporność ogniowa i oczywiście rozmiar. Drzwi przeciwpożarowe stalowe o niskiej odporności ogniowej mogą kosztować od 500 zł wzwyż, ale za typowe drzwi pożarowe z aluminium trzeba zapłacić nawet 5000 zł.    

Czy drzwi przeciwpożarowe są urządzeniem przeciwpożarowym? 

Na koniec warto jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy drzwi przeciwpożarowe są urządzeniem przeciwpożarowym? Oczywiście, że tak! W końcu pełnia funkcję oddzielenia przeciwpożarowego. Przy wyborze na pewno warto kierować się klasą ognioszczelności danego budynku i na tej podstawie dobrać odpowiednie drzwi przeciwpożarowe. Na pewno najlepiej sprawdzą się modele, które mogą zatrzymać ogień nawet na 120 minut, a dodatkowo również zapobiegają przedostawaniu się dymu do innych części budynku. Warto również pamiętać o stosowaniu systemów oddymiających w miejscu, gdzie wybuchł pożar. W ten sposób można umożliwić osobom, które znalazły się w tej strefie dojście do dróg ewakuacyjnych.      

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.