...
ropam
rozwody w polsce

Rozwody w Polsce

Zgodnie z polskim prawem rozwód jest trwałym i zupełnym rozpadem małżeństwa. Nie zawsze musi on następować na skutek wniosku obojga małżonków. Wystarczy, by jedno z nich złożyło pozew rozwodowy, aby przed sądem wszczęto postępowanie zmierzające do rozwiązania związku małżeńskiego.

Czytaj więcej »
fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.