...
ropam
bezpieczeństwo pożarowe ppoż

Czym jest bezpieczeństwo pożarowe?

Bezpieczeństwo pożarowe to bardzo szerokie pojęcie, które określa systemy, metody oraz działania zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia. Wyznacza również, które służby zobowiązane są to podejmowania akcji gaśniczych na danych obszarach. W Polsce przepisy te są regulowane ustawą.

Czytaj więcej »
kierunek bezpieczeństwo narodowe

Kierunek – bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów oferowany przez coraz większą liczbę uczelni w kraju. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego to specjaliści, którzy znajdują zatrudnienie zarówno w sektorze prywatnym, jak i służbach mundurowych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wiedzy oraz cenne umiejętności praktyczne, to perspektywiczny kierunek kształcenia.

Czytaj więcej »
fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.