...
ropam

Bezpieczeństwo cebernetyczne

Bezpieczeństwo cebernetyczne

Co to jest bezpieczeństwo cybernetyczne?

Cyberataki są jednym z najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa naszych czasów, a cyberbezpieczeństwo jest coraz większym priorytetem zarówno dla biznesu, jak i dla rządów.

Internetowa transformacja zarówno naszego życia osobistego, jak i świata handlu, stworzyła nieograniczone możliwości dla hakerów o szerokiej gamie motywów i jeszcze szerszym wachlarzu narzędzi. Od phishingu i clickjackingu po oprogramowanie ransomware, ataki bezpośredniego dostępu i ataki typu blokada usług (DoS), zagrożenia wciąż się pojawiają i ewoluują. To gra w kotka i myszkę, gdy przestępcy stają się bardziej wyrafinowani, a specjaliści od cyberbezpieczeństwa starają się ich dogonić.

Stawka jest wysoka. Lloyd’s of London ostrzegł, że poważny cyberatak może spowodować spustoszenie, którego naprawę szacuje się na aż 92 miliardy funtów – to więcej niż cały koszt usuwania szkód spowodowanych przez  huraganu Katrina. Według badań Cisco, ataki typu „zniszczenie usługi” mogą skutkować zakłóceniem działania Internetu a w skrajnych sytuacjach doprowadzić upadku firmy.

RODO, które weszło w życie w Europie w maju 2018 r., jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę bezpieczeństwa. Kary za naruszenia ochrony danych – w tym braki w zabezpieczeniach cybernetycznych – są 79 razy wyższe niż w poprzednich latach.

W najnowszej ankiecie dotyczącej naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego przeprowadzonej przez rząd Wielkiej Brytanii poinformowano, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  46% firm doświadczyło ataku lub naruszeń cybernetycznych. Statystyki te wzbudzają wśród przedsiębiorstw obawy, że rosnącemu ryzyku niekoniecznie towarzyszą stosowane procedury bezpieczeństwa.

Jeśli wszechobecność smartfonów stworzyła dużo możliwości dla przestępców, to Internet rzeczy jeszcze bardziej zwiększył zagrożenie, ponieważ przedmioty codziennego użytku są teraz podłączone do Internetu. W 2016 r. podczas ataku DDoS przejęto około 1,5 mln urządzeń IoT – głównie kamer bezpieczeństwa. W chwili obecnej nawet nasze samochody stają się podatne na ataki.

Systemy automatyki budynkowej są również coraz częściej połączone w siecią, więc nawet całe budynki mogą zostać zhakowane.

Inwestycja w bezpieczeństwo cybernetyczne

Wydaje się, że rośnie liczba ataków na małe firmy, ze względu na przekonanie, że prawdopodobnie będą one przywiązywać mniejszą wagę do środków ochronnych. Według badań przeprowadzonych przez SecureTeam, 43% cyberataków jest wymierzonych w małe firmy, dlatego coraz większe znaczenie ma wprowadzenie odpowiednich procedur i środków zapobiegających ich powodzeniu.

Ogólnie jednak rośnie liczba inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Badania przeprowadzone przez Specops Software, dostawcę rozwiązań do zarządzania hasłami i uwierzytelniania, wskazują, że najwięcej – średnio ok. 22 000 euro, w cyberbezpieczeństwo inwestują firmy z sektora finansowego orz ubezpieczeniowego, natomiast  firmy budowlane zwiększyły swoje wydatki o około 188%.

Ponadto, jak wynika z ankiety Cyber ​​Security Breaches 2020 Survey, organizacje zaczynają teraz dostrzegać wartość inwestowania w swoje plany bezpieczeństwa cybernetycznego i intensyfikują swoje działania w celu identyfikacji ryzyka i zarządzania nim. Na przykład osiem na dziesięć firm uważa obecnie cyberbezpieczeństwo za wysoki priorytet, podczas gdy 38% firm opracowało zasady na wypadek ataku co stanowi wzrost o 29% w porównaniu z rokiem 2016.

Ochrona przed cyberatakami

Chociaż cyberprzestępcy stale opracowują nowe metody strategii, niektóre typowe przykłady ochrony przed cyberatakami mogą obejmować:

Przeglądanie zasobów IT: przeprowadzaj regularną ocenę systemów IT w celu zidentyfikowania wszelkich luk, które mogą być celem ataków.

Edukacja i zarządzanie: utwórz oficjalny dokument, który określa najlepsze praktyki i zasady firmy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Daj pracownikom jasne wskazówki dotyczące tego, co mogą, a czego nie mogą robić na urządzeniach/systemach/sieciach IT firmy, aby stworzyć wszechogarniającą kulturę bezpieczeństwa.

Zabezpiecz i chroń: aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, stosuj najnowsze poprawki zabezpieczeń i okresowo zmieniaj hasła w całym obszarze IT.

Inną metodą, którą mogą zastosować przedsiębiorcy jest tzw.„ etyczne hakowanie”. Zrozumiałe jest, że przeraża nas perspektywą udostępnienia swoich danych i systemów osobom trzecim, ale takie zaangażowanie może zapewnić prawdziwą wartość. Daje możliwość poznania słabych punktów w systemach, skuteczności systemów bezpieczeństwa i gotowości zespołu IT do reagowania, aby lepiej zrozumieć, na co należy wydać budżet bezpieczeństwa i na ile przestrzegamy przepisów branżowych.

W przypadku MŚP lub firm o mniejszych budżetach w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i informacji zaleca się wdrożenie i przestrzeganie pięciu kluczowych kroków:

1. Silna polityka haseł: Zmień domyślne hasła na wszystkich urządzeniach podłączonych do sieci i rozważ użycie menedżerów haseł do przechowywania i ochrony haseł.

etyczne hakowanie

2. 2FA: podwójne uwierzytelnianie na wszystkich kontach i urządzeniach.
3. Aktualizacja oprogramowania: ustaw wszystkie urządzenia i aplikacje firmy, aby automatycznie pobierały aktualizacje oprogramowania, które często zawierają kluczowe poprawki i łatki bezpieczeństwa.
4. Kopia zapasowa: użyj zewnętrznego dysku twardego lub systemu pamięci masowej w chmurze, aby utworzyć kopię zapasową ważnych informacji.
5. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe: upewnij się, że jest ustawione na automatyczną aktualizację i przeprowadzaj regularne skanowanie systemu w celu wykrycia potencjalnych infekcji złośliwym oprogramowaniem.

fermax
DNT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.